Home

Om oss


Kennel Latruda er et lite oppdrett av berner sennenhund som holder til på Stange. Rasen har vært en del av familiens liv siden 1982. Vårt første kull kom til verden i 1985.


For meg er rasen den perfekte poteten - en vennlig familiehund som er vakker å se på, og som blir med på det meste av aktiviteter jeg har lyst til å forsøke. Allsidigheten, anvendeligheten, skjønnheten og mentaliteten passer meg perfekt, og mitt mål med oppdrettet er å få fram sunne, friske, stødige, velkonstruerte og rasetypiske bernere med arbeidsvilje.


Jeg er relativt aktiv på utstillingsfronten i inn- og utland, men trener og konkurrerer også i lydighet og spor. Heder og ære er alltid morsomt, men viktigst av alt er hverdagen med mine bernere - stødige og tilpasningsdyktige hunder som beriker livet mitt og gjør alle farger sterkere.


Jeg ble autorisert ringsekretær i 2002, har fullført NKKs Oppdretterskole og kynologikurs, og har deltatt på en rekke kurs og seminar i avl, handling, lydighet, spor og atferd. Jeg har de siste ti årene hatt ulike verv i både raseklubb og lokale klubber, inkludert lederverv.


Ta gjerne kontakt for å bli bedre kjent med meg, mine hunder og mitt oppdrett! Enten på epost stine@latruda.net eller telefon 952 76 575.

About us


Kennel Latruda is a small-scale breeder of Bernese Mountain Dog, localized at Stange an hour north of Oslo. The breed has been a part of the family since 1982. The first litter from kennel Latruda was born in 1985.


To me, the breed is the perfect potato - a friendly family dog which is beautiful and eager to join in on most activities I might want to try. The versatility, flexibility, beauty and mentality of this breed fit me perfectly, and my goal as a breeder is a sound, healthy, solid, well-constructed, typical BMD with a will to work.


I'm a fairly regular attendant at dogshows, also abroad, but I also train and compete in obedience and tracking. Honour and glory are always fun, but the most important is the 24/7/365-life with my BMDs - solide and adaptable dogs enriching my life and making all colours so much brighter.


I was authorized ring steward in 2002, have completed the Norwegian Kennel Club's breeder classes and anatomy class, and I've participated at numerous seminars and classes in breeding, handling, obedience, tracking and mentality. During the last ten years 've held various positions in the national breed club and local dog clubs, including club president.


Feel free to get in touch if you'd like to get to know me, my dogs and my breeding better. Please use e-mail stine@latruda.net or phone +47 952 76 575.